• 0905 583 129
 • info@rg-mar.sk

Tlakové otryskávanie (pieskovanie, tryskanie) je metóda čistenia povrchov pomocou stlačeného vzduchu a abrazíva. Najčastejšie sa používajú abrazíva ako struska, umelý korund, kovová drť, kremenný piesok alebo keramika.
Tlakové otryskávanie (tryskanie, pieskovanie) slúži ako predpríprava povrchu.

 • odstraňovanie korózie z povrchu
 • odstraňovanie starých povlakov z kovov, plastov, dreva, betónu a pod.
 • odstraňovanie okují po tvárnení a tepelnom spracovaní
 • čistenie povrchu pred a po pájkovaní a zváraní
 • čistenie foriem bez vplyvu na tvar a tolerancie
 • príprava povrchu pod organické povlaky (nátery, plasty, guma)
 • príprava povrchu pred žiarovými procesmi
 • príprava povrchu pred vákuovými procesmi
 • príprava povrchu pod galvanické povlaky
 • zviditeľnenie povrchových vád
 • odstraňovanie ostrých hrán po obrábaní
príklad povrchu pred a po úprave

Pri otryskávaní/pieskovaní dochádza k niekoľkým sprievodným javom, ktoré zlepšujú kvalitu materiálu:

 • mechanické odstránenie vrchnej vrstvy, ktorá je znečistená, napadnutá koróziou alebo inak nevyhovujúca
 • zdrsnenie povrchu vzniká hlavne použitím ostrejšieho abrazíva, takto vzniká veľké množstvo šmykových plôch ktoré zabraňujú olupovaniu
 • odstránenie mastnoty ktorý absorbuje abrazívny materiál a prachové častice
Otryskávanie prevádzkujeme priamo u zákazníka mobilnou pieskovačkou BLAST RAZOR.
Zariadenie je primárne určené na abrazívne otryskávanie kovových konštrukcií, budov, mostov, nádrží, potrubia, betónových a iných povrchov.

Spoločnosť RG-MAR, s.r.o. vznika v roku 2020 ako odozva na nedostatok dodávateľov tejto služby na lokálnej úrovni Nitrianskeho kraja. Postupom roka sme získali zákazky po celom Slovensku.